ECMeetings DMC på Malta har gjort sitt bästa för att upprätthålla riktigheten av informationen på denna webbsida, vi kan dock inte ta ansvar för skada eller förlust som kan uppstå genom användning av nämnda informationer. 

 

ECMeetings DMC på Malta ger inte kvalitetskontroll av externa länkar, införandet av alla företagets namn eller juridisk person inom sidorna på denna webbplats bör inte tolkas som en rekommendation av det bolagets eller juridiska enhetens produkter och / eller tjänster.

 

Om du hittar något på denna webbsida som orsakar oro skicka ett mail: info@ecmeetings.com